PasekTop Pasek Logo Twitter Facebook Youtube Strona główna Kreska Aktualności O nas Plany zajęć Program studiów Kontakt
bootstrap carousel Menu tło

plany zajęć

Rok akademicki 2018/2019

Sesja II (zimowa) 28 stycznia - 01 lutego 2019 r.

Szczegółowe plany zajęć zostaną umieszczone
na początku stycznia 2019 roku.

Plan ogólny

Plan ogólny

Platforma w budowie. Ew. uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: e-pwtw@e-pwtw.pl.

Stopka