PasekTop Pasek Logo Twitter Facebook Youtube Strona główna Kreska Aktualności O nas Plany zajęć Program studiów Kontakt
bootstrap carousel Menu tło Tytuł o nas

Dla kogo?
Profil kandydata
Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, które chcą studiować w miejscu zamieszkania, bez konieczności częstych przyjazdów na uczelnię. Większość kandydatów mieszka daleko od Warszawy lub zagranicą i z różnych względów nie może uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach. Kandydaci są osobami pracującymi w różnych zawodach i potrafią pogodzić pracę zawodową ze studiami. Konieczne jest uczestnictwo w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku, trwających od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni w Warszawie.

Co oferujemy?
PWTW oferuje niestacjonarne studia magisterskie (blended-learning) na kierunku teologia ze specjalnościami: teologia ogólna lub katechetyka, które odbywają się w cyklu trymestralnym. Studia odbywają się w formie e-learningu, czyli kształcenia na odległość.

Co po studiach?
Profil absolwenta
Wszyscy absolwenci otrzymują tytuł magistra teologii: ze specjalnością katechetyka lub teologia ogólna.
Absolwent ze specjalnością katechetyka może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela religii w szkole, na każdym etapie edukacyjnym, absolwent ze specjalnością teologia ogólna jest natomiast przygotowany do pracy w redakcjach katolickich czasopism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych.
Absolwenci mogą twórczo angażować się w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Są przygotowani do swobodnego działania w różnych obszarach życia społecznego: w edukacji, nauce, mediach, biznesie i polityce.

Forma wykładów
W systemie kształcenia na odległość ważna jest obowiązkowość i umiejętność samodzielnej nauki. Każdy może pracować w swoim tempie w domowym zaciszu. Materiały do nauki udostępniane są studentom za pośrednictwem internetu.
Studenci biorą udział w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku (od poniedziałku do piątku), odbywających się na PWTW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie.

W roku akademickim 2018/2019 sesje wykładowo-egzaminacyjne odbędą się w następujących terminach:

 1. 22-26 października 2018
 2. 28 stycznia - 1 lutego 2019
 3. 27–31 maja 2019

Rekrutacja 2019/2020
      Rozmowy kwalifikacyjne:
      - 20 września (piątek) w godz. 14-18

      - 21 września (sobota) w godz. 10-14

Wymagane dokumenty:

 1. Ankieta personalna pobierz
 2. Podanie pobierz
 3. Życiorys (własnoręcznie podpisany)
 4. Świadectwo dojrzałości (odpis i kopia)
 5. Opinia proboszcza/skierowanie władz zakonnych
 6. Kopia dowodu osobistego
 7. Dwa zdjęcia i wersja elektroniczna (na CD)
 8. Zobowiązanie do opłacania czesnego pobierz
 9. Opłata wpisowa (85 zł)

Kierownik studiów
Ks. dr Andrzej Tulej, e-mail: atulej@pwtw.pl

Opłaty
Koszt studiów: 1000 zł za cały rok akademicki.

Sekretariat
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel/fax.: +48 22 869 98 90
e-mail: sekretariat@pwtw.pl

Godziny pracy sekretariatu są podane
na stronie głównej uczelni w zakładce kontakt

Zobacz więcej
www.pwtw.pl
YouTube: Studiuję u siebie
Jesteśmy na Facebooku: PWTWWarszawa

Pani

Platforma w budowie. Ew. uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: e-pwtw@e-pwtw.pl.

Stopka