PasekTop Pasek Logo Twitter Facebook Youtube Strona główna Kreska Aktualności O nas Plany zajęć Program studiów Kontakt
bootstrap carousel Menu tło Aktualności

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019:

Sesja I (jesienna): 22-26 X 2018
Sesja II (zimowa): 28 I – 1 II 2019
Sesja III (wiosenna): 27-31 V 2019

Informacja dla studentów e-PWTW posiadających absolutorium:

Można skorzystać z egzaminu ex universa theologia w ramach zaocznych studiów sobotnich w terminach: 16 marca i 1 czerwca 2019 roku. Swój udział należy zgłosić w sekretariacie PWTW. Tezy egzaminacyjne są podane w zakładce “Program studiów”.

Informacja dla studentów roku VI:

Termin egzaminu ex universa theologia: 25 października 2019 roku o godz. 13.30.
Termin egzaminów magisterskich: 25 października 2019 roku o godz. 16.00.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020:

Sesja I (jesienna): 21-25 X 2019
Sesja II (zimowa): 27–31 I 2020
Sesja III (wiosenna): 25-29 V 2020

Platforma w budowie. Ew. uwagi i trudności prosimy zgłaszać na adres: e-pwtw@e-pwtw.pl.

Stopka